• 0730 022 022
 • Livrare gratuita

Regulament prelungit prin Anexa 3

Regulamentul oficial al programului de fidelizare Bramac ROMANIA

Bramac te Premiaza!

11 mai  – 31 iulie 2020

 

Art. 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul programului de fidelizare Club Bramac, cu sediul social S.C. BRAMAC SISTEME DE ÎNVELITORI SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu  nr. J32/1346/2004 cu sediul în Sibiu , Str. Europa Unita Nr .5  cod de inregistrare fiscala RO7626665, cont RO58 BACX 0000 0008 3003 0310  deschis la BANCA UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. Sucursala Sibiu, reprezentată legal prin reprezentată prin Mircea Dumitru, în calitate de General Manager şi de Daniel Prisca în calitate de Director financiar,

Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la programul de fidelizare.

Organizatorul isi rezerva dreptul in cazuri exceptionale de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor modificarile cu cel putin 24 de ore inainte.

 

Art. 2. DURATA SI Aria de desfasurare a Programului

Programul de fidelizare Club Bramac va fi organizat si se va desfasura in perioada  11 mai  – 31 iulie 2020 (”Durata Programului”).

 

ART. 3. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In cadrul programului (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele Participante”) participa produsele/sistemele comercializate de Bramac in Romania achizitionate in perioada campaniei de la partenerii Bramac Romania din lista de mai jos:

toti partenerii prezentati pe https://www.bmigroup.com/ro/recomandari-beneficiari/partneri

 Lista produsele participante si punctajul aferent le gasiti in Anexa 2 la prezentul Regulament.

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

In program au dreptul sa participe  toti partenerii prezentati pe www.bmigroup.com.ro - la categoria “ Parteneri acoperisuri inclinate” care pe parcursul desfasurarii programului de fidelizare detin un cont pe site-ul www.bramactepremiaza.ro , denumiti in cele ce urmeaza “Participant”. 

Conturile participantilor se creaza de catre participant sau de catre Organizator, pe baza datelor declarate de catre fiecare participant in formularul de inscriere pe care au posibilitatea sa il acceseze gratuit si sa il completeze pe site-ul www.bramactepremiaza.ro . Fiecare participant caruia i-a fost creat un cont se considera inscris in program indiferent daca acesta foloseste sau nu contul respectiv.

Nu pot participa Organizatorii si celelalte companii implicate in organizarea si desfasurarea programului de fidelizare.

Participarea la prezentul program are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei juridice care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

 

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

In acest program de fidelizare vor fi luate in considerare toate achizițiile realizate de participanții  inscrisi in programul „Bramac te premiaza”, începând cu 11 mai  pana pe data de 31 iulie 2020, inclusiv.

Participantii vor avea posibilitatea sa participe in program prin crearea, de catre Organizator, a unui cont pe site-ul www.bramactepremiaza.ro.

 Contul de participant poate fi creat prin accesarea site-ului www.bramactepremiaza.ro  si completarea formularului de inregistrare. Participantul va primi un email de confirmare a inregistrarii. Acesta trebuie sa acceseze link-ul din email pentru activarea contului.

Participantul va desfasura toate activitatile din program pe baza adresei de email si a parolei alese in cadrul formularului de inscriere. Participantul va accesa site-ul www.bramactepremiaza.ro  si se va autentifica in contul creat pe site folosind adresa de email si parola aleasa in formularul de inscriere. Dupa autentificare in cont, utilizatorul va putea sa desfasoare urmatoarele activitati:

 • sa viziteze catalogul de premii
 • sa comande premii
 • sa verifice situatia contului.

Participantul are obligatia de a marca pe factura produsele Bramac inscrise in program pentru a fi identificate in cadrul procesării. Se vor lua in calcul doar produsele Bramac marcate pe factura, participante in cadrul promotiei.

Participantul are obligatia sa inscrie facturile pe e-mail si/sau pe numarul de whatsapp fara a lasa la vedere numele beneficiarului si pretul produselor.

Punctele vor fi acordate in funcție de numărul de metri pătrați de produs participant de pe factura înscrisa in program. Astfel:

 • 1 punct/MP produse Bramac -  modelele Romana, Alpina Clasic, Reviva, Tectura, Adria, Donau (țiglă beton).
 • 0.25 punct/MP produse Getica - modelele Skandia, Markant, Natura Plus si Arcadia (țiglă beton)

Lista completa a poduselor participante este prezentata in Anexa 2 la prezentul Regulament.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Produsele Participante si punctajul aferent acestora, pe parcursul campaniei, cu o informare in prealabil de cel putin 24 de ore, catre toti Participantii.

Pentru a  primi punctele aferente produselor achizitionate, participantii trebuie:

 • sa isi acceseze contul creat pe pagina www.bramactepremiaza.ro
 • sa trimita factura prin email la bramac@rewardiful.ro sau prin WhatsApp la numarul 0730.022.022

Punctele acumulate de participanti vor fi actualizate in contul fiecarui participant in aplicatia de pe siteul www.bramactepremiaza.ro  in termen de maxim 10 zile lucratoare dupa primirea dovezilor de achizitie a produselor participante la program.

Punctele pot fi folosite in magazinul virtual disponibil pe site-ul www.bramactepremiaza.ro. Formularul de comanda poate fi completat on-line pe site. Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al participantului se scade valoarea in puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de participanti din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate pe cheltuiala Organizatorului  la sediul participantului trecut in formular, in maxim 30 zile lucratoare de la data selectarii (respectiv de la data primirii de catre Organizator a formularului de comanda online, pe fax sau prin posta) si vor fi predate pe baza unui aviz de insotire a marfii.

Lista premiilor va fi disponibila online pe www.bramactepremiaza.ro. Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor si a pretului acestora.

Punctele acumulate de un participant in cadrul unei luni si neconsumate in luna respectiva se vor reporta si in urmatoarele luni, pana la epuizare, dar nu mai târziu de 30 august 2020. Dupa aceasta data, punctele neconsumate devin nule.

Punctele incarcate in contul participantului pot fi contestate in termen de maxim 7 zile de la incarcarea lor. Participantul trebuie sa aduca dovezi privind orice mentiune privind punctele incarcate iar diferenta de puncte se acorda doar in situatia in care mai este disponibil plafon.

Valoarea totală a premiilor acordate sub formă de puncte-premiu este limitată la contravaloarea în lei a 25.000 EUR, calculată la cursul de schimb al BNR.

În cazul în care punctele-premiu acordate ating contravaloarea a 25.000 EUR înaintea datei de 31 iulie 2020, campania va lua sfârșit.

Nota: in data de 15 iulie a fost atinsa limita maxima a punctelor premiu acordate in cadrul campanie in valoare de 25.000 eur. Astfel Organizatorul isi rezerva dreptul ca incepand cu data de 16 iulie 2020 sa nu mai ia in considerare facturile transmise, la adresa de email sau numarul de whatsapp ale campaniei, indiferent de data emiterii acestora.

 

ART. 6. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un participant sa poata participa la acest program si sa primeasca premiile disponibile, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

6.1. Sa indeplineasca toate conditiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;

6.2. Sa acumuleze puncte prin înregistrarea in program pana la data de 31.07.2020, facturilor care sa dovedească achiziția de produse participante si care sa fie emise exclusiv in perioada 11.05.2020  – 31.07.2019.

6.3. Sa consume punctele acumulate prin comandarea de produse pana la 30.08.2020, din magazinul virtual www.bramactepremiaza.ro.

In cazul in care se depaseste limita plafonului de 25.000 eur facturile trimise nu se vor mai valida.

 

ART. 7. PREMIILE PROMOTIEI

Lista de premii se va regasi pe intreaga perioada a campaniei pe site-ul www.bramactepremiaza.ro  la sectiunea Catalog.

Lista de premii poate suferi modificari in functie de disponibilitatea premiilor in stocurile furnizorilor.

Numarul total al premiilor va fi estimat la sfarsitul perioadei promotionale, in functie de numarul de participanti care indeplinesc conditiile de castig si de numarul premiilor revendicate.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte produse sau servicii, in afara celor existente pe platforma pusa la dispozitie de Organizator si nici nu se poate solicita echivalentul lor in bani.

In cazul refuzului vreunui participant desemnat castigator de a beneficia de premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

ART. 8. LIMITELE RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul programului de fidelizare nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

8.1. Formularele de inscriere sau de comanda primite dupa data de finalizare a campaniei;

8.2. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

8.3. Situatiile in care Participantii inscriu pe pagina web date incorecte

8.4. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;

8.5. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

8.6. Raspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Orice cerere de remediere va fi adresata de catre participant firmei care se ocupa de managementul garantiilor - Create Direct, la adresa de e-mail bramac@rewardiful.ro. Premiile au garantie de 12 luni.

8.7. Situatiile in care premiul ales de un participant nu se mai afla pe stocul furnizorului la momentul comenzii sau difera pretul.

8.8. Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

8.9. Facturile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

8.10. Situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi factura fiscala.

8.11. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru nicio eroare de imprimare sau alte erori referitoare la factura fiscala (ex: facturi fiscale fara denumirea specifica a produselor participante sau ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale acestor materiale.

 

Art. 9. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului de fidelizare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit  printre altele, urmatoarele evenimente:

a) pierderea bazelor de date;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;

c) erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana;

d) tentative de frauda ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace;

e) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

Art. 10. LITIGII SI FRAUDE

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovesc achizitia produselor participante in promotie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul va sesiza organele competente.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Art. 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze, daca va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre participanti, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art. 12. REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe intreaga perioada a programului de fidelizare oricarui solicitant pe web-site-ul  www.bramactepremiaza.ro.

 

Art. 13. INCETAREA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Prezentul program de fidelizare poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora sau caz fortuit  sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea programului de fidelizare cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisa de lege.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Programului de fidelizare „Bramac te Premiaza!

 (“Programul”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Create Direct

In vederea desfasurarii Programului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. BRAMAC SISTEME DE ÎNVELITORI SRL cu sediul in Sibiu , Str. Europa Unita Nr .5 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1346/2004, avand Codul Unic de inregistrare RO7626665 (denumita in continuare "Operatorul"),

 

prin intermediul CREATE DIRECT SRL, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13124/2004, Cod unic de inregistrare RO 16678558, avand numar de notificare la ANSPDCP 10044, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Bramac Sisteme de Invelitori, persoana de contact: Diana Goia, adresa: Sibiu, Str Europe Unita Nr 5 , telefon: 0269 22 99 95, email: bramac@rewardiful.ro;

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Programului

In cadrul Programului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume participant;
 2. Adresa participant;
 3. Telefon participant;
 4. E-mail participant
 5. CUI companie participant
 6. Nume companie participant

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Program vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Create Direct SRL in vederea:

 

 1. Organizarea si desfasurarea Programului
 2. Atribuirea punctelor aferente facturilor procesate

iii)          Livrarea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei Bramac te premiaza. In cazul premiilor acordate cu o valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor Fiscale ale Operatorului.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate de catre Operator in cadrul Programului, vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului - Create Direct SRL precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor care nu au valorificat punctele acumulate vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 3 luni de la incheierea Programului in vederea solutionarii oricaror eventuale reclamatii. Dupa aceasta perioada datele vor fi predate Organizatorului si sterse din bazele Impurenicitului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop pana la momentul stergeri acestora.

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data expedierii premiului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, atat Operatorul cat si Impurenicitul  vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Programului, urmatoarele drepturi:

 

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea participantilor la Program se va face prin prelucrare a datelor cu caracter personal si prin validarea de catre reprezentanti ai organizatorului a raportarilor inscrise de participanti in program.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Sibiu, Str Europa Unita Nr 5, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail bramac@rewardiful.ro

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Program. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Program, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Program, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Programului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Programului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

                                                                                                                                        Anexa 2 – Lista produselor participante şi punctajul aferent fiecărui produs

 

Produs

Puncte/MP

TIGLA ADRIA 1/1 MAGICO

1

TIGLA ADRIA UMBRA 1/1

1

TIGLA ALPINA CL 1/1 M PROTECTOR

1

TIGLA ALPINA CL 1/1 BRI PROTECTOR

1

TIGLA ALPINA CL 1/1 RC PROTECTOR

1

TIGLA ALPINA CL 1/1 BT AT  P 5

1

TIGLA ALPINA CL 1/1 BRI GLAZURON

1

TIGLA ALPINA CL 1/1 M GLAZURON

1

TIGLA ALPINA CL 1/1 RC GLAZURON

1

TIGLA ALPINA CL 1/1 AT BT GLAZURON

1

TIGLA DONAU 1/1 M  PROTECTOR

1

TIGLA DONAU 1/1 BT AT  PROTECTOR

1

TIGLA ROMANA 1/1 AC  PROTECTOR

1

TIGLA ROMANA 1/1 M  PROTECTOR

1

TIGLA ROMANA 1/1 RC  PROTECTOR

1

TIGLA ROMANA 1/1 BT AT PROTECTOR

1

TIGLA REVIVA 1/1 AC  PROTECTOR

1

TIGLA REVIVA 1/1 RC  PROTECTOR

1

TIGLA REVIVA 1/1 BT AT PROTECTOR

1

TIGLA REVIVA 1/1 M PROTECTOR

1

TIGLA TECTURA 1/1 AC  PROTECTOR

1

TIGLA TECTURA 1/1 RC  PROTECTOR

1

TIGLA TECTURA 1/1 AT  PROTECTOR

1

TIGLA TECTURA 1/1 BT AT  PROTECTOR

1

TIGLA TECTURA 1/1 GRI  PROTECTOR

1

TIGLA ARCADIA 1/1 V

0.25

TIGLA ARCADIA 1/1 M

0.25

TIGLA MARKANT 1/1 RC

0.25

TIGLA MARKANT 1/1 BRI

0.25

TIGLA MARKANT 1/1 GRI

0.25

TIGLA MARKANT 1/1 MARO NATURAL

0.25

TIGLA MARKANT 1/1 AC

0.25

TIGLA NATURA PLUS 1/1

0.25

TIGLA SKANDIA 1/1 ROSU

0.25

TIGLA SKANDIA 1/1 ORANGE

0.25

TIGLA SKANDIA 1/1 V

0.25

TIGLA SKANDIA 1/1 MARO ROSCAT

0.25

TIGLA SKANDIA 1/1 M

0.25

TIGLA ADRIA MONTANO 1/1

1

TIGLA DONAU 1/1 RC PROTECTOR 

1

1 punct = 1 ron

                                                                                                                                                                                 Anexa Nr. 3 la

                                                                                                                                               Regulamentul “Bramac te premiaza”

 

 

Organizatorul programului de fidelizare Bramac te premiaza (denumit in continuare “program de fidelizare”), societatea S.C. BRAMAC SISTEME DE ÎNVELITORI SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu  nr. J32/1346/2004 cu sediul în Sibiu , Str. Europa Unita Nr. 5,  cod de inregistrare fiscala RO7626665, decide modificarea Regulamentului dupa cum urmeaza:

 

1. Organizatorul a decis prelungirea programului de fidelizare Bramac te premiaza in perioada 28 septembrie – 30 octombrie 2020.

 1. Se vor lua in calcul doar facturile cu data de emitere cuprinsa intre 28 septembrie – 30 octombrie 2020.
 2. Punctele acumulate se pot folosi pana la data de 28.11.2020 dupa aceasta data punctele ramase disponibile se anuleaza.

 

2. Valoarea totala a premiilor acordate sub forma de puncte-premiu este limitata la contravaloarea in lei a 25.000 EUR, calculate la cursul de schimb al BNR.

 1. In cazul in care punctele premiu acordate ating contravaloarea a 25.000 eur inaintea datei de 30 octombrie 2020 campania va lua sfarsit.

 

3. Organizatorul a decis ca limita maxima de puncte-premiu pe care o poate atinge un participant este de 8000 puncte.

Dupa aceasta valoare, chiar daca are facturii valide sau care indeplinesc conditiile de validare, punctele nu se vor incarca in contul de participant.

 

4. Prezenta Anexa intra in vigoare de la data de 28.09.2020.

 

5. Restul prevederilor Regulamentului si Anexelor raman neschimbate.

Nota: in data de 28 OCTOMBRIE 2020 a fost atinsa limita maxima a punctelor premiu acordate in cadrul campanie in valoare de 25.000 eur. Astfel Organizatorul isi rezerva dreptul ca incepand cu data de 29 OCTOMBRIE 2020 sa nu mai ia in considerare facturile transmise, la adresa de email sau numarul de whatsapp ale campaniei, indiferent de data emiterii acestora.

 

Inregistrare membru

Bine ai revenit, intra in cont !
Resetare parola

Cont Nou

Bine ai venit, fa-ti cont acum!